Sekcje II - VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Warszawa 2014

Idź do spisu treści

Menu główne:Wtorek
, 23 września 2014 r.


9.00 - 12.00   Obrady sekcyjne
Instytut Filozofii UW

Sekcja IV, sala 109
Przewodniczący: Mirosław Tyl

 • Magdalena Płotka (UKSW), Od średniowiecznego praktycyzmu do romantycznego indywidualizmu. Teoria indywidualnych praw człowieka w krakowskiej szkole „ius gentium"

 • Michał Zembrzuski (UKSW), Ferdynanda Ohm Januszowskiego koncepcja duszy i poznania intelektualnego

 • Mateusz Grabowski (UŁ), Mistyka Słowa - mistyka życia. O filozofii Wcielenia Norwida

 • Tomasz Herbich (UW), Polski romantyzm w wypowiedziach Mikołaja Bierdiajewa

 • Rafał Charzyński (KUL), Franciszka Gabryla krytyka katolickiego romantyzmu

 • Krzysztof Bochenek (UR), Fideizm - zagrożenie dla rozumu i wiary


Abstrakty referatów >>>

Sekcja V, sala 209
Przewodniczący: Piotr Bartula

 • Artur Jocz (UAM), Gnostyczne poszukiwania polskich romantyków. Wybrane przykłady

 • Hanna Ratuszna (UMK) O pojęciu "schwermut" w filozofii Sorena Kierkegaarda i jego znaczeniu w modernizmie

 • Dariusz Barbaszyński (UW-M), Wartości romantyzmu politycznego w działalności twórczej Mariana Zdziechowskiego

 • Michał Rogalski (UW), Modernizowanie tradycji romantycznej w myśli religijnej Mariana Zdziechowskiego

 • Katarzyna Górzyńska (UW), Lew Tołstoj i tradycja romantyczna w ujęciu Mariana Zdziechowskiego


Abstrakty referatów >>>

Sekcja VI, sala 112
Przewodniczący: Andrzej Wawrzynowicz

 • Leszek Gawor (UR), Neomesjanizm Antoniego Chołoniewskiego

 • Ewa Kochan (US), Inteligencja i przekleństwo romantyzmu. Uwagi o Stanisława Brzozowskiego idei inteligencji pracy

 • Anna Dziedzic (UW), Władysław Horodyski i modernistyczna interpretacja Trentowskiego

 • Jerzy Kojkoł (AMW), Romantyczno-pozytywistyczna sakralizacja koncepcji narodu w polskiej myśli filozoficzno-społecznej okresu Międzywojnia

 • Piotr Surma (UW), Wątki romantyczne w myśli Jana Łukasiewicza


Abstrakty referatów >>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego