Sekcje I - VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Warszawa 2014

Idź do spisu treści

Menu główne:Poniedziałek, 22 września 2014 r.


16.00 - 18.30   Obrady sekcyjne
Instytut Filozofii UW

Sekcja I, sala 109
Przewodniczący: Dariusz Barbaszyński

 • Ewa Borowska (UW), Mickiewicza i Cieszkowskiego filozofia końca filozofii

 • Marlis Lami (Universität Wien), Andrzej Towiański w kontekście myśli europejskiej

 • Bartosz Maciejewski (UW), Duch jako forma autentycznej egzystencji w „Literaturze słowiańskiej" Adama Mickiewicza

 • Karol Samsel (UW), Fenomenologia Adama Mickiewicza

 • Andrzej Wawrzynowicz (UAM), Stanisław Szczepanowski o idei romantycznej w ujęciu polskim i niemieckim


Abstrakty referatów >>>

Sekcja II, sala 112
Przewodniczący: Krzysztof Bochenek

 • Piotr Gugała (UJ), Polski język filozoficzny w koncepcjach filozofii narodowej Bronisława Trentowskiego i Karola Libelta

 • Wiesława Sajdek (KUL), Porządek społeczny czy indywidualna doskonałość człowieka - w kręgu myśli Eleonory Ziemięckiej

 • Mirosław Tyl (UŚ), Idea pracy organicznej w romantyzmie polskim - próba przybliżenia

 • Piotr Ziemski (UW), Pozytywizm warszawski a krytyka romantyzmu


Abstrakty referatów >>>

Sekcja III, sala 209
Przewodniczący: Jerzy Kojkoł

 • Robert Marszałek (UW), Historiozofia romantyzmu polskiego

 • Natalia Piórczyńska (UŁ), Kategorie Pascalowskie w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego

 • Aleksandra Tykarska (UW), Ludwik Sztyrmer i jego dusza – polska prepsychoanaliza w powieści czy romantyczne grafomaństwo?

 • Marcin Pełka (UMK), Henryk Rzewuski jako historiozof

 • Piotr Bartula (UJ), Hoene-Wroński – chciwość absolutu


Abstrakty referatów >>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego