Program - VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Warszawa 2014

Idź do spisu treści

Menu główne:Poniedziałek, 22 września 2014 r.

 

13.30 – 15.30   Sesja plenarna
Instytut Filozofii UW, sala 4
Przewodniczący obrad:
Ewa Starzyńska-Kościuszko, Grażyna Szumera

  • Jacek J. Jadacki (UW), Co to jest romantyzm polski?

  • Marian Skrzypek (IFIS PAN), Barskie inspiracje polskiego romantyzmu

  • Stanisław Janeczek (KUL), August Cieszkowski - ideologia, filozofia religijna, katolicka nauka społeczna? (w kontekście romantyzmu jako formacji kulturowo-społecznej)

  • Jan Skoczyński (UJ), Aleksander Fredro - romantyk osobny


Abstrakty referatów >>>

15.30 - 16.00   Przerwa na kawę

16.00 - 18.30   Obrady sekcyjne
Instytut Filozofii UW

Instytut Filozofii UW
 

Wtorek, 23 września 2014 r.


Sala 4

9.00 - 12.00   Obrady sekcyjne
Instytut Filozofii UW

12.00 - 13.00   Lunch

13.00 – 15.00   Obrady plenarne
Instytut Filozofii UW, sala 4
Przewodniczący obrad:
Stanisław Janeczek, Jan Skoczyński

  • Bohdan Urbankowski, Filozofia czynu. Inspiracje romantyczne działalności Józefa Piłsudskiego

  • Stanisław Pieróg (UW), Franciszka Krupińskiego rozprawa z romantyzmem

  • Grażyna Szumera (UŚ), Wizja historii w polskiej myśli romantycznej

  • Ewa Starzyńska-Kościuszko (UW-M), Jakiej filozofii potrzebują dzisiaj Polacy?


Abstrakty referatów >>>


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego