Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Przejdź do treści

Rocznik Historii Filozofii Polskiej
ISSN 1689-6289

jest czasopismem naukowym wydawanym od 2008 roku przez Fundację Historii Filozofii Polskiej we współpracy z Zakładem Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja zaprasza do nadsyłania materiałów do kolejnych tomów. Adres redakcji i informacje dla Autorów znajdują się na stronie internetowej Autorzy>>>

Informacja o składzie rady redakcyjnej, redakcji oraz współpracownikach redakcji znajduje się na stronie internetowej Redakcja >>>Dotychczas ukazały się tomy:

Tom 9 (2016)
Dwieście lat filozofii
na Uniwersytecie Warszawskim

Romantyzmy polskie (2016)

Tom specjalny,

dodatek do tomu 7

Tom 8 (2015)
X Polski Zjazd Filozoficzny

Tom 7 (2014)
Romantyzm

Tom 6 (2013)
Dwudziestolecie Międzywojenne

Tom 4/5 (2011/2012)
Oświecenie

Tom 1(2008)
Historia filozofii
z perspektywy polskiej

Wróć do spisu treści