Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Dotychczas ukazały się tomy

Tom 10/11 (2017/2018)
Etyka w Polsce

Tom 9 (2016)
Dwieście lat filozofii
na Uniwersytecie Warszawskim

Tom specjalny,

dodatek do tomu 7

Tom 8 (2015)
X Polski Zjazd Filozoficzny

Tom 7 (2014)
Romantyzm

Tom 6 (2013)
Dwudziestolecie Międzywojenne

Tom 4/5 (2011/2012)
Oświecenie

Tom 1(2008)
Historia filozofii
z perspektywy polskiej

Wróć do spisu treści