Tom 9 - Tom 9 (2016)

Przejdź do treściTOM 9 (2016)

Dwieście lat filozofii

na Uniwersytecie Warszawskim


ROZPRAWY
Bohdan Urbankowski
  Sokrates warszawski. Tadeusza Kotarbińskiego filozofia wiedzy
i działania
5
Tomasz Herbich
  Filozofia rosyjska w studium Osobowość a historia
Andrzeja Walickiego
83
ARTYKUŁY
Andrzej Wawrzynowicz
  Józefa Ujejskiego studia nad mesjanizmem polskim
133

Piotr Surma
  
Inspiracje leibnizjańskie w filozofii

Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

145

Karol Samsel
  Polska i niemiecka teoria światopoglądu. Obraz różnic
z perspektywy Metafizyki jako dążenia do uzyskania
ostatecznego poglądu na świat Kazimierza Ajdukiewicza
159
Paweł Rzewuski
  Filozof w cieniu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej –
Eugeniusz Jarra
175
Tadeusz Sznajderski
  Profesor Władysław Tatarkiewicz w Uniwersytecie Warszawskim. 1915-1960
187
Summaries
199
.
Wróć do spisu treści