Rocznik Historii Filozofii Polskiej


Idź do treściTOM 1 (2008)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Od Redakcji

5

Stanisław Pieróg
Rozdroża historii filozofii

7

Andrzej Wawrzynowicz
Augusta Cieszkowskiego próba eksplikacji heglowskiego pojęcia historii filozofii

121

Tomasz Mróz
Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego

141

Piotr Surma
Henryk Struve i Jan Łukasiewicz – dwie koncepcje filozoficznego światopoglądu narodowego

163
ARCHIWUM

Anna Dziedzic
Maurycego Straszewskiego filozofia dziejów filozofii

177

Maurycy Straszewski
Pomysły do ujęciadziejów filozofii w całości

203


DYSKUSJE


Seminarium: Historia filozofii polskiej. Jej cele i metody

Stanisław Pieróg
Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii
- słowo wprowadzające do dyskusji

243


Andrzej Kołakowski
Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii - głos w dyskusji

257


SPRAWOZDANIA

Wioletta Miśkiewicz
Projekt ELV-AKT polsko-francuskie elektroniczne
Archiwum Kazimierza Twardowskiego

265

Steffen Huber
Trans-Mickiewicz. Wieszcz na interdyscyplinarnym warsztacie
Daniela H. Valsecchiego

271

Krzysztof Wołodźko
Sprawozdanie z konferencji Marian Zdziechowski (1861-1938)
w 70-tą rocznicę śmierci

275

Powrót do treści | Wróć do menu głównego