Seminaria Historyków Filozofii Polskiej

Seminaria Historyków Filozofii Polskiej
Przejdź do treści

Menu główne:

Historia


   Projekt seminariów został zapoczątkowany przez grupę filozofów skupionych wokół Zakładu Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW pod kierunkiem prof. UW Stanisława Pieroga. Celem tych spotkań jest integracja środowiska historyków filozofii polskiej, posiedzenia mają dać szansę wymiany wyników dotychczasowych badań oraz służyć doskonaleniu warsztatu naukowego.  Pierwsze Seminarium Historyków Filozofii Polskiej odbyło się w Warszawie w 2006 roku. Mając świadomość, że obecne seminaria nawiązują do istniejącej już tradycji podobnych spotkań, organizatorzy warszawskiego posiedzenia zaproponowali uczestnikom połączenie refleksji nad obecnymi wyzwaniami badawczymi z doświadczeniem nestorów historii filozofii polskiej.

   Idea seminariów spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem w wielu ośrodkach naukowych. W działania organizacyjne aktywnie włączyli się przedstawiciele czołowych uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie Warszawskim seminarium gościło w 2006, 2009 i 2014 roku. Zakład Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował seminaria w latach 2007, 2011 i 2017. W latach 2010 i 2013 seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2016 organizacji konferencji podjął się Zakład Filozofii w Polsce Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2008 i 2015 organizatorzy seminariów włączyli się w prace Sekcji Filozofii Polskiej Polskich Zjazdów Filozoficznych.Seminaria Historyków Filozofii Polskiej

posiedzenia:Pierwsze Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Warszawa 2006
Podstawowe informacje >

Program seminarium >


Galeria >
Drugie Seminarium Filozofii Polskiej
Kraków 2007


Podstawowe informacje >

Program seminarium >


Galeria >
Trzecie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Warszawa 2009


Podstawowe informacje >

Program seminarium >

Galeria >
Czwarte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Lublin 2010


Podstawowe informacje >

Program seminarium >

Galeria >
Piąte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Kraków 2011
Podstawowe informacje >

Program seminarium >
VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Lublin 2013


VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Warszawa 2014


VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Katowice 2016


IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej

Kraków 2017


X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Warszawa 2018

  
 
Serwis internetowy przygotowała Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego