Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 9 (2016)
Dwieście lat filozofii
na Uniwersytecie Warszawskim


ROZPRAWY
Bohdan Urbankowski
 Sokrates warszawski. Tadeusza Kotarbińskiego filozofia wiedzy i działania
s. 5    
Tomasz Herbich
 Filozofia rosyjska w studium Osobowość a historia Andrzeja Walickiego
s. 83   
ARTYKUŁY
Andrzej Wawrzynowicz
 Józefa Ujejskiego studia nad mesjanizmem polskim
s. 133
Piotr Surma
 Inspiracje leibnizjańskie w filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
s. 145
s. 159
Karol Samsel
 Polska i niemiecka teoria światopoglądu. Obraz różnic z perspektywy Metafizyki jako dążenia do uzyskania ostatecznego poglądu na świat Kazimierza Ajdukiewicza
s. 175
Paweł Rzewuski
 Filozof w cieniu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – Eugeniusz Jarra
s. 187
Tadeusz Sznajderski
 Profesor Władysław Tatarkiewicz w Uniwersytecie Warszawskim. 1915-1960
Summaries
s. 199
Wróć do spisu treści