Tom 8 (2015)

Przejdź do treściTOM 8 (2015)
X Polski Zjazd Filozoficzny

ARTYKUŁY
Tomasz Mróz
  Dwa listy Leona Chwistka o jego inspiracjach
  i stanie filozofii w Polsce
5

Paweł Rzewuski
  
Staropolska trwoga.

  Między czarną futurologią a katastrofizmem

25

Krystian Pawlaczyk
  Między ideą absolutną a osobowością bezwzględną.
  Polska recepcja heglizmu w myśli Józefa Kremera
39
Tomasz Herbich
  Stanisław Brzozowski
  a rosyjski renesans religijno-filozoficzny
55
Piotr Surma
  Zagadnienie realności czasu w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
89
Dariusz Barbaszyński
  Konteksty filozoficznego psychologizmu.
  Propozycje Mariana Borowskiego
105
Izabella Andrzejuk
  Aleksander Żychliński – teolog otwarty na filozofię
121
Piotr Iwański
  Rozumienie nauki u polskich neoscholastyków:
  ks. Piotra Chojnackiego i o. Mieczysława A. Krąpca
137
Artur Andrzejuk
  Filozofowie i filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (1939-2009)
185
Magdalena Mruszczyk
  Odwrócony kurs życia indywiduum ludzkiego
  w fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej
205
Stefan Szary
  Wolność w filozofii spotkania ks. Józefa Tischnera
223
Karol Samsel
  Conrad Stanisława Lema. Trudne powinowactwa z wyboru
231
Jacek Breczko
  Poglądy teologiczne późnego Miłosza
255

Piotr Bartula
  
Chrześcijański liberalizm przed i po końcu historii

289

Summaries
301
.

Wróć do spisu treści