Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 8 (2015)
X Polski Zjazd Filozoficzny


ARTYKUŁY
Tomasz Mróz
 Dwa listy Leona Chwistka o jego inspiracjach i stanie filozofii w Polsce
s. 5    
Paweł Rzewuski
 Staropolska trwoga. Między czarną futurologią a katastrofizmem
s. 25  
s. 39  
Krystian Pawlaczyk
 Między ideą absolutną a osobowością bezwzględną. Polska recepcja heglizmu w myśli Józefa Kremera
s. 55  
Tomasz Herbich
 Stanisław Brzozowski a rosyjski renesans religijno-filozoficzny
s. 89  
s. 105
s. 121
s. 137
s. 185
s. 205
Piotr Surma
 Zagadnienie realności czasu w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Dariusz Barbaszyński
 Konteksty filozoficznego psychologizmu. Propozycje Mariana Borowskiego
Izabella Andrzejuk
 Aleksander Żychliński – teolog otwarty na filozofię
Piotr Iwański
 Rozumienie nauki u polskich neoscholastyków: ks. Piotra Chojnackiego i o. Mieczysława A. Krąpca
Artur Andrzejuk
 Filozofowie i filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (1939-2009)
Magdalena Mruszczyk
 Odwrócony kurs życia indywiduum ludzkiego w fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej
Stefan Szary
 Wolność w filozofii spotkania ks. Józefa Tischnera
s. 223
Karol Samsel
 Conrad Stanisława Lema. Trudne powinowactwa z wyboru
s. 231
Jacek Breczko
 Poglądy teologiczne późnego Miłosza
Piotr Bartula
 Chrześcijański liberalizm przed i po końcu historii
s. 255
s. 289
Summaries
s. 301
Wróć do spisu treści