Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 7 (2014)
Romantyzm


ROZPRAWY
Stanisław Pieróg
  Pokusa ideologii. Narodziny i kształtowanie się idei polskiej filozofii narodowej
s. 5    
ARTYKUŁY
Ewa Starzyńska - Kościuszko
  Jakiej filozofii potrzebują dzisiaj Polacy?
s. 107
Grażyna Szumera
  Wizja historii w polskiej myśli romantycznej
s. 141
s. 163
Tomasz Herbich
  Między utopią a krytyką utopii. Oryginalność filozofii politycznej Augusta Cieszkowskiego na tle epoki
ARCHIWUM
s. 185
Ignacy Gołuchowski
   Otwarcie kursu filozofii w Uniwersum Wileńskim
RECENZJE I POLEMIKI
Tomasz Mróz
  Szkice do portretów polskich neotomistów
s. 205
s. 225
Summaries
(nakład wyczerpany)
Wróć do spisu treści