Tom 7/2014

Idź do spisu treści

Menu główne:TOM 7 (2014)
Romantyzm


ROZPRAWY

 

Stanisław Pieróg
   
Pokusa ideologii. Narodziny i kształtowanie się idei polskiej filozofii narodowej

5

ARTYKUŁY

Ewa Starzyńska - Kościuszko
   Jakiej filozofii potrzebują dzisiaj Polacy?
107

Grażyna Szumera
   
Wizja historii w polskiej myśli romantycznej

141

Tomasz Herbich
   
Między utopią a krytyką utopii.

Oryginalność filozofii politycznej Augusta Cieszkowskiego na tle epoki

163

ARCHIWUM

Ignacy Gołuchowski
    Otwarcie kursu filozofii w Uniwersum Wileńskim

185

RECENZJE I POLEMIKI

 

Tomasz Mróz
   
Szkice do portretów polskich neotomistów

205

 


Summaries

225

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego