Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 4/5 (2011/2012)
Oświecenie


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Marian Skrzypek
Epikurejsko-senecjańskie przyjemności Lubomirskiego i Ponińskiego
s. 5    
Marek Blaszke
Antoniego Popławskiego program reform politycznych
s. 69   
Stanisław Janeczek
Dydaktyka logiki w szkołach KEN a koncepcja logiki w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej
s. 105
Stanisław Pieróg
Rozum praktyczny i postęp. Myśl filozoficzno-moralna Józefa Kalasantego Szaniawskiego
s. 135
Tomasz Mróz
Platon w głuszy Kraśnika. O Rozmowach Platona Franciszka Karpińskiego
s. 199
***
Katarzyna Skwark
Eschatologia Fausta Socyna
Mirosław Tyl
Jan Legowicz – perspektywy badań historii filozofii średniowiecznej
s. 229
s. 243
ARCHIWUM
s. 269
Piotr Ziemski
Jan Śniadecki. Prepozytywizm – antynegatywizm
s. 287
Julian Ochorowicz
Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną [fragment]
s. 295
Aleksander Skórski
Filozofia Jana Śniadeckiego. Studium filozoficzno-krytyczne
s. 333
Maurycy Straszewski
Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce [fragment]
SPRAWOZDANIA
s. 351
Katowice
Kraków – Lublin
s. 352
s. 354
s. 356
Warszawa
Zielona Góra
(nakład wyczerpany)
Wróć do spisu treści