Rocznik Historii Filozofii Polskiej


Idź do treściTOM 4/5 (2011/2012)
Oświecenie

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marian Skrzypek
Epikurejsko-senecjańskie przyjemności Lubomirskiego i Ponińskiego

5

Marek Blaszke
Antoniego Popławskiego program reform politycznych

69

Stanisław Janeczek
Dydaktyka logiki w szkołach KEN a koncepcja logiki
w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej

105

Stanisław Pieróg
Rozum praktyczny i postęp.
Myśl filozoficzno-moralna Józefa Kalasantego Szaniawskiego

135

Tomasz Mróz
Platon w głuszy Kraśnika.
O Rozmowach Platona Franciszka Karpińskiego

199
* * *

Katarzyna Skwark
Eschatologia Fausta Socyna

229

Mirosław Tyl
Jan Legowicz – perspektywy badań historii filozofii średniowiecznej

243


ARCHIWUM

Piotr Ziemski
Jan Śniadecki. Prepozytywizm – antynegatywizm

269

Julian Ochorowicz
Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną [fragment]

287

Aleksander Skórski
Filozofia Jana Śniadeckiego. Studium filozoficzno-krytyczne

295

Maurycy Straszewski
Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce [fragment]

333


SPRAWOZDANIA

Katowice

351

Kraków – Lublin

352

Warszawa

354

Zielona Góra

356


Powrót do treści | Wróć do menu głównego