Rocznik Historii Filozofii Polskiej


Idź do treściTOM 2/3 (2009/2010)
Wiek XX

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Leon Miodoński, Mirosław Olędzki
Recepcja filozofii Arthura Schopenhauera w twórczości Józefa Weyssenhoffa

5

Anna Dziedzic
Marian Massonius o teodycei

25

Dariusz Barbaszyński
Filozofia kultury Mariana Borowskiego

43

Kazimierz Szałata
Obraz filozofii polskiej na kongresach i zjazdach Dwudziestolecia Międzywojennego

65

Jacek Moroz
Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

111

Stanisław Hanuszewicz
Izydory Dąmbskiej rozumienie sceptycyzmu

135

Tomasz Mróz
Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza
Twardowskiego

147

Inga Mizdrak
O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

167
* * *

Andrzej Wawrzynowicz
Znaczenie kontekstu kantowskiego w genezie historiozofii Augusta Cieszkowskiego

199


ARCHIWUM

Tomasz Femiak
Pisma psychologiczne Leona Chwistka - w setną rocznicę wydania artykułu:
O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów

221

Leon Chwistek
Założenia i teoria psychologii czasu

243

Wławysław Heinrich, Leon Chwistek
O cyklicznym znikaniu małych punktów

261

Leon Chwistek
O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów

281


* * *

Piotr Surma
Pamiętnik Jana Łukasiewicza

307

Jan Łukasiewicz
Pamiętnik (fragmenty)

313


RECENZJE I POLEMIKI

Leszek Gawor
Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego, Historia filozofii polskiej

381


SPRAWOZDANIA

Kraków

395

Rzeszów

403

Szczecin

406

Warszawa

410

| Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego