Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 2/3 (2009/2010)
Wiek XX


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Leon Miodoński, Mirosław Olędzki
Recepcja filozofii Arthura Schopenhauera w twórczości Józefa Weyssenhoffa
s. 5    
Anna Dziedzic
Marian Massonius o teodycei
s. 25
Dariusz Barbaszyński
Filozofia kultury Mariana Borowskiego
s. 43
Kazimierz Szałata
Obraz filozofii polskiej na kongresach i zjazdach Dwudziestolecia Międzywojennego
s. 65
Jacek Moroz
Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Stanisław Hanuszewicz
Izydory Dąmbskiej rozumienie sceptycyzmu
Tomasz Mróz
 Z badań Ryszarda Jadczaka nad spuścizną korespondencyjną Kazimierza Twardowskiego
Inga Mizdrak
O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera
s. 111
s. 135
s. 147
s. 167
***
Andrzej Wawrzynowicz
Znaczenie kontekstu kantowskiego w genezie historiozofii Augusta Cieszkowskiego
s. 199
ARCHIWUM
s. 221
Tomasz Femiak
Pisma psychologiczne Leona Chwistka - w setną rocznicę wydania artykułu: O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów
s. 243
Leon Chwistek
Założenia i teoria psychologii czasu
s. 261
Wławysław Heinrich, Leon Chwistek
O cyklicznym znikaniu małych punktów
s. 281
Leon Chwistek
O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów
***
Piotr Surma
Pamiętnik Jana Łukasiewicza
s. 307
Jan Łukasiewicz
Pamiętnik (fragmenty)
s. 313
RECENZJE I POLEMIKI
s. 381
Leszek Gawor
Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego, Historia filozofii polskiej
SPRAWOZDANIA
Kraków
s. 395
Rzeszów
s. 403
Szczecin
s. 406
s. 410
Warszawa
Wróć do spisu treści