Tom 10/11 - Tom 10/11 (2017/2018)

Przejdź do treściTOM 10/11 (2017/2018)
Etyka w Polsce


ARTYKUŁY
Magdalena Płotka
 Cnota w działaniu: etyka na Uniwersytecie Krakowskim w XV i XVI wieku
s. 5
Magdalena Krzyżanowska
 Fakty naukowe i wartości moralne w myśli etycznej Aleksandra Świętochowskiego.
Część I: Etyka opisowa
s. 23
***
Karol Samsel
 Światopogląd Norwida, Conrada i Trzebińskiego w świetle koncepcji twórczości Henri Bergsona
s. 59
Paweł Kosiorek
O polemikach filozoficznych Stanisława Ignacego Witkiewicza z Janem Leszczyńskim
s. 79
Tomasz Herbich
 Religia wobec kryzysu kultury. Porównanie poglądów Znanieckiego, Witkacego i Bierdiajewa
s. 105
Summaries
s. 127
Wróć do spisu treści