Tom 10/11 - Tom 1 (2008)

Przejdź do treściTOM 1 (2008)
Dzieje filozofii z perspektywy polskiej


Od Redakcji
s. 5    
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Stanisław Pieróg
 Rozdroża historii filozofii
s. 7    
Andrzej Wawrzynowicz
 Augusta Cieszkowskiego próba eksplikacji heglowskiego pojęcia historii filozofii
s. 121
Tomasz Mróz
 Metoda historii filozofii wedle Stefana Pawlickiego
s. 141
Piotr Surma
 Henryk Struve i Jan Łukasiewicz – dwie koncepcje filozoficznego światopoglądu narodowego
s. 163
ARCHIWUM
Anna Dziedzic
 Maurycego Straszewskiego filozofia dziejów filozofii
s. 177
Maurycy Straszewski
 Pomysły do ujęcia dziejów filozofii w całości
s. 203
DYSKUSJE

Seminarium: Historia filozofii polskiej. Jej cele i metody
Stanisław Pieróg
 Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii - słowo wprowadzające do dyskusji
s. 243
Andrzej Kołakowski
 Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii - głos w dyskusji
s. 257
SPRAWOZDANIA
Wioletta Miśkiewicz
 Projekt ELV-AKT polsko-francuskie elektroniczne
Archiwum Kazimierza Twardowskiego
s. 265
Steffen Huber
 Trans-Mickiewicz. Wieszcz na interdyscyplinarnym warsztacie
Daniela H. Valsecchiego
s. 271
Krzysztof Wołodźko
 Sprawozdanie z konferencji Marian Zdziechowski (1861-1938)
w 70-tą rocznicę śmierci
s. 275
Wróć do spisu treści