1. Historia filozofii a filozofia: ambicja tworzenia oryginalnych prac
  2. Filozofia polska a filozofia w Polsce
  3. Potrzeba promocji filozofii polskiej: „Cudze chwalicie, swego nie znacie ...”
  4. Dać się poznać: publikowanie w językach obcych
  5. Filozofia jezuitów w Polsce:
  •            Potrzeba opracowania w szczególności następujących filozofów: Marcin Śmiglecki, Wojciech Tylkowski, Marian Morawski, Paweł Siwek.