Zasadniczym celem referatu będzie próba pokazania znaczenia metafizycznych, gnostycznych poszukiwań, które prowadzili niektórzy polscy poeci romantyczni. Wagę tych duchowych peregrynacji bardzo mocno akcentował m.in. Stanisław Przybyszewski (1868-1927). Swoje rozważania na ten temat  opublikował w literackim czasopiśmie „Zdrój”, które było wydawane w Poznaniu. Wydaje się, że problem ten zdecydowanie wymaga pogłębionej uwagi badawczej.

W trakcie wystąpienia zostaną omówione gnostyczne elementy zawarte w wybranych utworach Juliusza Słowackiego (1809-1849) i Zygmunta Krasińskiego (1812-1859).

Jocz A., O wychowawczej roli filozofii wobec literatury. Stanisława Przybyszewskiego odczytanie istoty Boga na podstawie „Genezis z Ducha”, w: J. Skoczyński (red.), Polskie ethos i logos, Kraków 2008, s. 39-44
Sienkiewicz B., Dobkowski M., Jocz A. (red.), Gnoza, gnostycyzm, literatura, Kraków 2012