Drukuj
Nadrzędna kategoria: Drugie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Kraków 2007
Kategoria: Sekcja II - Historia filozofii

Celem referatu jest przedstawienie związków między filozofią Tadeusza Kotarbińskiego i fenomenologią. Ukażę te relacje zarówno w aspekcie historycznofilozoficznym, jak i systematycznym. Pomimo, że korzenie poglądów Kotarbińskiego tkwią między innymi w filozofii Franza Brentana, to powszechnie uważany jest za zdecydowanego krytyka fenomenologii, czego najlepszym przykładem jest jego polemika z Romanem Ingardenem. Wskażę pewne wspólne elementy obu stanowisk, które mogą świadczyć, że relacja filozofii Kotarbińskiego do wczesnej fenomenologii (Husserl, Gallinger, Ingarden) nie jest całkiem jednoznaczna.

Odsłony: 575