Kiedy mówimy o chciwości, mamy przeważnie na myśli prywatną przywarę, która powoduje negatywne skutki moralne i gospodarcze. Istnieje również metafizyczna odmiana chciwości - pokusa stawania się jako bogowie. Zdaniem referenta ulegał jej Józef Maria Hoene-Wroński, genialny ponoć polski matematyk i filozof, twórca terminu „mesjanizm”. Jako że mesjaszem miała być wiedza, a nie indywidualny czy kolektywny podmiot zbawczy, Wroński był raczej gnostykiem niż mesjanistą. Jego przypadek traktuję jako typowy dla  syndromu „zgubnej pychy rozumu”.