Drukuj
Nadrzędna kategoria: VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Warszawa 2014
Kategoria: Sekcja I

W referacie chcę zarysować plan pracy doktorskiej planowanej na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Ma ona przedstawić całościowy obraz nauki Andrzeja Towiańskiego, uwzględniający, oprócz badań polskich, badania prowadzone w innych krajach europejskich, takich jak: Francja, Szwajcaria, Włochy. Zastosowana zostanie metoda dogłębnej analizy tekstu („in-depth analysis“) jego Pism.  

Na podstawie analizy tekstu zródłowego spróbuję odpowiedzieć na pytania o wpływ mesmeryzmu na Pisma, o specyficzną interpretację mesjanizmu polskiego i rolę Towiańskiego jako krytyka Kościoła katolickiego. W komunikacie zostanie też zaprezentowana pierwsza próba takiej analizy na przykładzie jednego z kluczowych pojęć jego nauki.

Odsłony: 701