Rocznik Historii Filozofii Polskiej


Idź do treści

ghost


Ghostwriting i guest authorship


Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelnosci naukowej. Prosimy, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Autorzy powinni też ujawniać źródła finasowania swoich badań.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego