Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści
jest czasopismem naukowym, założonym przez pracowników Zakładu Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez filozofów z Uniwersytetu Warszawskiego, a wydawanym od 2008 roku przez Fundację Historii Filozofii Polskiej. Nowym wydawcą czasopisma została niedawno Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
Informacja o składzie rady redakcyjnej, redakcji oraz współpracownikach redakcji >>>
Redakcja zaprasza do nadsyłania materiałów do kolejnych tomów. Adres redakcji i informacje dla Autorów>>>
Dotychczas ukazały się następujące tomy Rocznika Historii Filozofii Polskiej>>>
Rocznik Historii Filozofii Polskiej powstał jako rozwinięcie wydawanego od 2005 r. w internecie biuletynu Seminariów Historyków Filozofii Polskiej >>>
Informacja o wysyłce egzemplarzy drukowanych Rocznika Historii Filozofii Polskiej>>>


Aktualności


  • 26 września 2023 r.  nowym wydawcą Rocznika Historii Filozofii Polskiej została Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Szanowni Państwo,
ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym badania nad historią polskiej filozofii, rzadko mają szansę na komercyjny sukces. Wszystkie projekty Fundacji Historii Filozofii Polskiej opierają się na pełnej poświęcenia pracy wolontariuszy. Mimo ofiarnego zaangażowania specjalistów w zakresie historii filozofii oraz redakcji i edycji tekstów historycznych, za wiele usług wydawniczych Fundacja musi płacić. Środki na konieczne opłaty pochodzą z darowizn i odpłatnej działalności pożytku publicznego, polegającej na dystrybucji egzemplarzy drukowanych. Bez wsparcia Darczyńców projekty niemal ukończone czekają wiele miesięcy na skład, druk i dystrybucję. Prosimy, nie zgadzajcie się na opóźnienia w realizacji projektów Fundacji! Pomóżcie!

Prosimy o wsparcie działalności statutowej Fundacji Historii Filozofii Polskiej darowiznami na konto bankowe:
06 1870 1045 2078 1060 1154 0001
właściciel konta:
Fundacja Historii Filozofii Polskiej
ul. Jana Olbrachta 23 /19
01-102 Warszawa
(KRS: 0000311798)
Przelewy na powyżej wskazane konto Fundacji Historii Filozofii Polskiej, których tytułem jest "Darowizna na cele statutowe fundacji" dają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:
- dla podatników PIT (podatek od osób fizycznych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
- dla podatników CIT (podatek od osób prawnych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 10% dochodu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) art. 26, ust. 1 p. 9 podpunkt a;
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.) art. 18, ust. 1 p. 1.

Uzasadnienie:
1. Fundacja Historii Filozofii Polskiej jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).
2. Wszystkie cele statutowe Fundacji Historii Filozofii Polskiej mieszczą się w katalogu określonym w par. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).


Wróć do spisu treści