Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Rada redakcyjna

 • Stanisław Borzym (IFiS PAN)

 • Leszek Gawor (UR)

 • Czesław Głombik (UŚ)

 • Jacek J. Jadacki (UW)

 • Stanisław Janeczek (KUL)

 • Stanisław Pieróg (UW, przewodniczący rady)
 • Jan Skoczyński (UJ)

 • Barbara Szotek (UŚ)

 • Tadeusz Szubka (US)


Redakcja

 • Magdalena Bieniak-Nowak (UW)

 • Anna Dziedzic (UW )

 • Tomasz Herbich (UW, redaktor naczelny)
 • Ewa Kochan (US)

 • Paweł Rzewuski (UW, sekretarz redakcji)

 • Andrzej Wawrzynowicz (UAM)

 • Piotr Ziemski (FHFP)


Współpracownicy redakcji

 • Rafał Charzyński (KUL)

 • Steffen Huber (UJ)

 • Magdalena Michalik-Jeżowska (UR)

 • Danuta Mikeska-Kycia (UŚ)
Wróć do spisu treści